top of page

Framelco Fra Butyrin Hybrid Dry Butirat bazlı solüsyon

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ana konulardan biri verimli ve sürdürülebilir hayvansal üretimdir. Hammadde fiyatları ve artan dünya rekabeti gibi bazı faktörler üretim döngüsünü optimize etmek açısından yetiştiricileri zorlamaktadır. Ayrıca, çiftçiler hayvan refahı düzenlemeleri, antibiyotik kullanımının kısıtlanması ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı ile de uğraşmak zorundadırlar. Etkili üretim elde etmek için hayvan sağlığı önemli bir parametredir ve bu büyük ölçüde bağırsak sağlığı ve patojenik basıncın kontrolü ile belirlenir. Yeterli büyüme ve verimli FCR elde etmek ve etkin besin alımı için sağlıklı ve iyi gelişmiş bir bağırsak gereklidir. Patojenik yük, ortamdaki hayvan yoğunluğu, iklim durumu, yem ve barınak türü gibi çeşitli stres faktörleri, özellikle genç hayvanlarda bağırsakların da az gelişmiş olma durumu ile birleştiğinde sindirim ve bağışıklığın azalmasına neden olabilir. Sonuç olarak, hayvanlar, bulaşıcı hastalıklar ve metabolik bozukluklara karşı oldukça hassas hale gelirler ve bu da performansın düşmesine, yüksek ölüm oranlarına ve kârlılığın azalmasına yol açar.
FRA Butyrin Hybrid Dry, bütiratın 1-monogliseridleri, di- ve trigliseridleri ve dikkatle seçilmiş mikro içerikler ihtiva eden  spesifik bir formüldür.
Bu ürünün kümes hayvanlarının rasyonlarına ilave edilmesiyle, bağırsak gelişimi teşvik edilir, sağlık sorunları azaltılır ve hayvan performansı iyileştirilir.

 
Fra Butyrin Hybrid Dry, tüm hayvan türleri için kullanılabilecek tamamlayıcı bir yem katkı maddesi olmakla birlikte, özellikle Kanatlı hayvancılığında et ve yumurta performansını artırmak için kullanımı tavsiye edilir. Butrik asitin –mono, -di ve trigliseritleri, gliserol ile çökelmiş ve kurumuş silisik asit karışımıdır.

 
Tavsiye edilen kullanım dozajı:
1 ton yem başına 0,50-2,00 kg. Bu genel olarak tavsiye edilen kullanım dozajıdır. Daha detaylı rasyon bilgileri için lütfen teknik personelimizle iletişime geçin.
Fra Bultyrin Hybrid Dry’ın raf ömrü, ürün orijinal paketlerinde ve karanlık ortamda muhafaza edildiği taktirde, üretim tarihinden itibaren 24 aydır. 

Anchor 1
bottom of page