top of page

Framelco Fra Butyrin Ultra Dry Butirat bazlı solüsyon

Kanatlı hayvan yetiştiriciliginde ana konulardan biri verimli ve sürdürülebilir hayvansal üretimdir. Hammadde fiyatları ve artan dünya rekabeti gibi bazı faktörler üretim döngüsünü optimize etmek için yetiştiricileri zorlamaktadır. Hayvan sağlığı verimli üretim için önemli bir parametredir ve esas olarak bağırsak sağlığı belirleyici faktördür. Yeterli büyüme ve etkin bir FCR (Feed Conversion Rate)(Yem Dönüşüm Oranı) elde etmek için besin maddeleri alımının yeterli olması gereklidir. Besin maddelerinden en yüksek yararı sağlamak için de sağlıklı ve iyi gelişmiş bir bağırsak gereklidir. Ayrıca, bağırsaklar vücudun ilk bağışıklık savunma bariyerleridir ve bu nedenle de patojenlerin hayvanın vücut sistemlerini istila etmesine karşı direnç göstermede önemli bir rol oynarlar. Bununla birlikte, özellikle genç hayvanlarda patojenik yük, yerleşim sıklığı, iklim şartları, yem ve barınak türü gibi çeşitli stres faktörlerine bağlı olarak, bağırsaklar yeterince gelişemeyebilirler, ve akabinde sindirim yetersizliği ve bağışıklık mekanizmasının zayıflaması ile sonuçlanabilir.

 
Butirik asidin bağırsak epitel hücreleri için etkili bir enerji kaynağı olduğu bilinmektedir. Butirat, bağırsak villuslarının ve ince bağırsakların uzunluğunu artırarak gıda maddelerinin bağırsaklardan emilim alanını genişletir.
Ancak, bütirik asit güçlü bir kokuya ve korozif etkiye sahiptir ve bu bakımdan kullanımı pek hoşa gitmemektedir. Mevcut kaplama teknikleri, koku problemini tamamen ortadan kaldıramaz ve hedef noktada salınım yetersiz kalabilir. Bu nedenle, bağırsak gelişimini uyarmak için alternatif bütirat katkı maddelerine ihtiyaç vardır.
FRA Butyrin Ultra Dry, bütiratın di ve trigliseritlerini ve dikkatlice seçilmiş olan mikro içerikleri kapsayan özel bir formüldür. Bu ürünü kümes hayvanlarının yemine ilave ederek bağırsak gelişiminin uyarılması ve hayvan performansının artırılması sağlanır.

 
Fra Butyrin Ultra Dry, tüm hayvan türleri için kullanılabilecek tamamlayıcı bir yem katkı maddesi olmakla birlikte, özellikle Kanatlı hayvancılığında et ve yumurta performansını artırmak için kullanımı tavsiye edilir. Butrik asitin -di ve trigliseritleri, gliserol ile çökelmiş ve kurumuş silisik asit karışımıdır.

   

Tavsiye edilen kullanım dozajı:
1 ton yem başına 0,50-2,00 kg. Bu genel olarak tavsiye edilen kullanım dozajıdır. Daha detaylı rasyon bilgileri için lütfen teknik personelimizle iletişime geçin.
Fra Bultyrin Ultra Dry’ın raf ömrü, ürün orijinal paketlerinde ve karanlık ortamda muhafaza edildiği taktirde, üretim tarihinden itibaren 24 aydır.   

Anchor 1
bottom of page